L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
Non ci sono video di Buon Giorno, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Keiji Sada
(Heichiro Fukui)
Yoshiko Kuga
(Setsuko Arita)
Chishu Ryu
(Keitaro Hayashi)
Kuniko Miyake
(Tamiko)
Haruko Sugimura
(Kikue Haraguchi)
Koji Shitara
(Minoru)
Masahiko Shimazu
(Isamu)