L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
Non ci sono video di Barbarossa, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Toshirô Mifune
(Dr. Kyojio Niide)
Yuzo Kayama
(Dr. Noboru Yasumoto)
Reiko Dan
(Osugi)
Miyuki Kuwano
(Onaka)
Tsutomu Yamazaki
(Sahachi)