What the Snow Brings
What the Snow Brings
(Giappone) Yuki ni negau koto
Non ci sono video di What the Snow Brings , guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Koichi Sato
(Takeo Yazaki)
Yûsuke Iseya
(Manabu Yazaki)