I 47 ronin
I 47 ronin
(Giappone) Chushingura - Hana no maki yuki no maki
Non ci sono foto di I 47 ronin, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Koshiro Matsumoto
(Chamberlain Kuranosuke Oishi)
Yuzo Kayama
(Lord Naganori Asano)