Acqua Tiepida Sotto un Ponte Rosso
Acqua Tiepida Sotto un Ponte Rosso
Data Uscita: 22 Marzo 2002
(Francia, Giappone • 2002) Akai hashi no shita no nurui mizu
Non ci sono video di Acqua Tiepida Sotto un Ponte Rosso, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Kôji Yakusho
(Yosuke Sasano)
Misa Shimizu
(Saeko Aizawa)
Mitsuko Baisho
(Mitsu Aizawa)
Kazuo Kitamura
(Taro)