Watari, ragazzo prodigio
Watari, ragazzo prodigio
(Giappone) Daininjutsu eiga Watari
Non ci sono foto di Watari, ragazzo prodigio, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Chiyoko Honma
Yoshinobu Kaneko