La grande avventura del piccolo principe Valiant
La grande avventura del piccolo principe Valiant
Data Uscita: 01 Gennaio 1968
(Giappone • 1968) Taiyo no oji: Horusu no daiboken
Non ci sono video di La grande avventura del piccolo principe Valiant , guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Hisako Ôkata
(Hols)
Etsuko Ichihara
(Hilda)
Mikijiro Hira
(Grunwald)
Tadashi Yokouchi
(Moog)