Il fazzoletto giallo
Il fazzoletto giallo
(Giappone) Shiawase no kiiroi hankachi

Cast

Mitsuko Baisho
(Mitsue Shima)
Ken Takakura
(Yusaku Shima)

Info

  • Titolo / Il fazzoletto giallo
  • Titolo Originale / Shiawase no kiiroi hankachi
  • Regia / Yôji Yamada
  • Uscita Originale / 01.01.1977
  • Uscita USA / 01.01.1977
  • Durata / 109
  • Produzione / Shochiku Kinema Kenkyû-jo