Lettere da Iwo Jima
Lettere da Iwo Jima
La battaglia di Iwo Jima vista attraverso gli occhi di soldati giapponesi.
Data Uscita: 16 Febbraio 2007
(USA • 2007) Letters from Iwo Jima
Non ci sono video di Lettere da Iwo Jima, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Ken Watanabe
(Generale Kuribayashi)
Kazunari Ninomiya
(Saigo)
Ryô Kase
(Shimizu)
Hiroshi Watanabe
(Luogotenente Fujita)