Cast

Hitoshi Matsumoto
(Dai Nipponjin / Masaru Daisatou)
Riki Takeuchi
(Hanerunojyuu)

Info