L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
Non ci sono foto di Kabei: Our Mother, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Keiko Toda
(Teruyo Nogami)
Tadanobu Asano
(Yamazaki Toru)
Mirai Shida
(Hatsuko Nogami)
Sayuri Yoshinaga
(Koya Nogami)