Assault Girls
Assault Girls
(Giappone) Assault Girls
Non ci sono foto di Assault Girls, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Rinko Kikuchi
Meisa Kuroki
Hinako Saeki