Non ci sono foto di Gravity's Clowns, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Ryô Kase
(Izumi Okuno)
Masaki Okada
(Haru Okuno)
Fumiyo Kohinata
(Todashi Okuno)
Kyoka Suzuki
(Rieko Okuno)