The Irishman
The Irishman
Data Uscita: 01.01.2011
(USA • 2011) The Irishman

Cast

Robert De Niro
(Frank “L'irlandese” Sheeran)

Info

  • Titolo / The Irishman
  • Titolo Originale / The Irishman
  • Regia / Martin Scorsese
  • Uscita Originale / 01.01.2011
  • Uscita USA / 01.01.2011
  • Uscita ITA / 01.01.2011