L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
Non ci sono foto di Sakuran , guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Anna Tsuchiya
(Kiyoha)
Kippei Shiina
(Kuranosuke)
Miho Kanno
(Shohi)
Masatoshi Nagase
(Mitsunobu)
Ti consigliamo