L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
Non ci sono foto di Viaggio a Tokyo , guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Setsuko Hara
(Noriko Hirayama)
Haruko Sugimura
(Shige Kaneko)
Sô Yamamura
(Koichi Hirayama)
Kuniko Miyake
(Fumiko Hirayama)