HK: Forbidden Super Hero The Abnormal Crisis
HK: Forbidden Super Hero The Abnormal Crisis
(Giappone) Hentai Kamen: Abnormal Crisis
Non ci sono video di HK: Forbidden Super Hero The Abnormal Crisis, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Ryôhei Suzuki
(Kyosuke Shikijo / Hentai Kamen)
Fumika Shimizu
(Aiko Himeno)
Yuya Yagira
(Tadashi Makoto)