Maniac Hero
Maniac Hero
(Giappone) Maniac Hero

Cast

Nana Komatsu
(Kaori Terazawa)

Info

  • Titolo / Maniac Hero
  • Titolo Originale / Maniac Hero
  • Genere / Commedia, Azione