Non ci sono video di The Age of Shadows, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Kang-ho Song
(Lee Jung-Chool)
Yoo Gong
(Kim Woo-Jin)
Ji-min Han
(Yun Gye-Soon)