L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
L'annuncio si chiuderà tra pochi secondi
CHIUDI 
Non ci sono foto di L'immortale, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Chiaki Kuriyama
(Hyakurin)
Kazuki Kitamura
(Sabato Kuroi)
Erika Toda
(Makie Otono-Tachibana)
Takuya Kimura
(Manji)
Tsutomu Yamazaki
(Kensui Ibane)
Min Tanaka
(Kagimura Habaki)
Sôta Fukushi
(Kagehisa Anotsu)
Hayato Ichihara
(Shira)
Hana Sugisaki
(Rin Asano)
Guardalo su
Ti consigliamo