Cast

Shun Oguri
(Hisashi Sawamura)
Machiko Ono
(Haruka Sawamura)
Satoshi Tsumabuki
(L'uomo dietro la maschera da rana)

Info