Non ci sono foto di The Disastrous Life of Saiki K., guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Kanna Hashimoto
(Kokomi Teruhashi)
Kento Yamazaki
(Kusuo Saiki)
Arai Hirofumi
(Riki Nendō)
Ryô Yoshizawa
(Shun Kaidō)