Godzilla: Hoshi wo Kuu Mono
Godzilla: Hoshi wo Kuu Mono
Godzilla: Hoshi wo Kuu Mono

Cast

Yuki Kaji
Takahiro Sakurai
Mamoru Miyano
Kana Hanazawa

Info