Non ci sono video di Rurouni Kenshin, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Takeru Satoh
(Kenshin Himura)
Yû Aoi
(Megumi Takani)
Masataka Kubota
(Akira Kiyosato)