Non ci sono video di Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Takeru Satoh
(Kenshin Himura)
Yosuke Eguchi
(Hajime Saito)
Tatsuya Fujiwara
(Makoto Shishio)
Yû Aoi
(Megumi Takani)
Ryûnosuke Kamiki
(Sojiro Seta)