Cast

Mackenyu Maeda
(Aoi Nishino)
Ken'ichi Matsuyama
(Oda Nobunaga)
Haruma Miura
(Matoyasu Matsudaira)

Info

  • Titolo / Brave: Gunjyo Senki
  • Titolo Originale / Brave: Gunjyo Senki
  • Regia / Katsuyuki Motohiro
  • Uscita Originale / 12.03.2021