Non ci sono foto di The Sea is Watching, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Nagiko Tono
(Oshin)
Hidetaka Yoshioka
(Fusanosuke)
Ti consigliamo