Yin Yang Master
Yin Yang Master
Data Uscita: 05 Novembre 2003
(Giappone • 2003) Onmyoji
Non ci sono foto di Yin Yang Master, guarda le foto di uno dei suoi interpreti:
Mansai Nomura
(Abe no Seimei)
Hideaki Ito
(Minamoto no Hiromasa)
Eriko Imai
(Mitsumushi)