Gotaro Tsunashima
Gotaro Tsunashima
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Hiromitsu Tachibana
Non ci sono informazioni sulla biografia di Gotaro Tsunashima

Film