Gotaro Tsunashima
Gotaro Tsunashima
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Hiromitsu Tachibana