Akiji Kobayashi
Akiji Kobayashi
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Benma Hidari, Master of Death #1