Takashi Sorimachi
Takashi Sorimachi
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
O

Attore (Cinema)