Hiroyuki Kawase
Hiroyuki Kawase
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Rokuro 'Roku-chan' Ibuki