Khyentse Norbu
Khyentse Norbu
Attore

Regia (Cinema)