Yasuaki Kurata
Yasuaki Kurata
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Chang Piao
Artists default original
Taezo
Artists default original
Takeno