Shikokyu Takashima
Shikokyu Takashima
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Wu Sing