Yuria Nara
Yuria Nara
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Ponyo