Yusuke Sakiguchi
Yusuke Sakiguchi
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Masao