Eihi Shiina
Eihi Shiina
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Asami Yamazaki