Tamio Kawaji
Tamio Kawaji
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Hiroshi Kurosaki