Kenichi Fukuda
Kenichi Fukuda
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Matsumura