Masahiko Shimazu
Masahiko Shimazu
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Isamu
Artists default original
Isamu