Shimtaro Takashima
Shimtaro Takashima
Attore

Attore (Cinema)