Jitsuko Yoshimura
Jitsuko Yoshimura
Attore

Attore (Cinema)