Yosuke Natsuki
Yosuke Natsuki
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Ispettore Konmei
Artists default original
Koji Kitami