Koshiro Matsumoto
Koshiro Matsumoto
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Chamberlain Kuranosuke Oishi