Hideki Takahashi
Hideki Takahashi
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Kiroku