Osahide Takahashi
Osahide Takahashi
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Dottor Saeki