Yoshi Kato
Yoshi Kato
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Ritsugen Ryu