Yukiyoshi Ozawa
Yukiyoshi Ozawa
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Yaichiro Hazama