Fumiyo Kohinata
Fumiyo Kohinata
Attore

Alcuni dei suoi ruoli:
Artists default original
Dottor. Kozuki
Artists default original
Todashi Okuno